Mae cyflogwyr sy’n effro i wMae sefydliadau a chyflogwyr a magwyd gweithle amlgenhedlaethol yn nodi boddhad, ymrwymiad a hyblygrwydd eu gweithwyr, ac yn y pen draw, yn perfformio’n well yn gyffredinol.

Mae amrywiaeth yn hafal cryfder, maent yn mor syml â hynny. I baratoi am weithluoedd y dyfodol, mae angen arnom i feddwl, a delio efo’r anghenion newidiol mewn gweithluoedd heddiw.

Mae Get the Gen yn cynnig sesiynau ar-lein sy’n graff, ymarferol a ryngweithiol efo’r gallu i’ch cyfarparu efo gwybodaeth, mewnwelediad a’r nwyddau i’ch helpu i ddeall gwerth gweithluoedd amlgenhedlaethol a chydlynol. Yn y sesiwn yma, mi fydden ni yn edrych ar y sialensiau gall gweithio’n amlgenhedlaethol creu gan ffocysu ar sut y gallem ni gweithio’n effeithiol efo’n gilydd.

Mi fyddwn yn cynnig ein cynllun “Journey Through the Generations” lle y gallwn ddysgu pam yr ydym yn cysylltu nodweddion penodol efo cenedlaethau penodol. Mi fyddwn yn herio’r rhagfarnau efo’r amcan i’ch helpu i ddeall eich hun a’ch cydweithwyr yn well. Hefyd, cynigwn y cyfle i flasu nifer o ddatrysiadau y gallwch gymhwyso eich gwybodaeth newydd wrth i chi tyfu gweithle anrhywiol a chynwysedig.

Mae ein gweithdai yn addas i bawb, o weithwyr lefel mynediad i lefel rheolwr, sydd efo diddordeb mewn datgloi potensial ei hun ac eraill. Efo cefnogaeth gan y Gronfa Adfywio Gymunedol Llywodraeth y DU, yr ydym yn wrth ein bodd i gynnig y gweithdy yma yn rhad ac yn ddim i bobl yn ne Cymru.

Archebwch ar unwaith gan ddefnyddio’r botwm isod:

Rydym hefyd yn cynnig y gweithdy hwn yn uniongyrchol i dimau a busnesau mwy o faint. Os hoffech ddysgu rhagor neu archebu’r dysgu dylanwadol hwn ar gyfer eich tîm neu fusnes, cysylltwch â ni yma.

Cyfleoedd eraill o fewn rhaglen Casnewydd a RhCT 360

Mae ein cydweithwyr yn Volunteering Matters yn gweithio gyda busnesau ar draws y DU i greu cyfleoedd gwirfoddoli a reolir yn genedlaethol, ac a ddarperir yn lleol ar gyfer eu timau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn codi ymwybyddiaeth o frand eich sefydliad a rhoi’r cyfle i’ch gweithwyr drawsnewid eu cymunedau lleol, archebwch alwad gyda’r tîm gan glicio yma. Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch y prosiect cyfan cliciwch yma.

Wedi ei ariannu gan